shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.041.406
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 1938
Begindatum:10 december 1938
Naam:Jan De Nul
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2015
Adres van de zetel: Tragel 60 Stratenplan
9308 Aalst
Sinds 1 januari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 14 juni 2011
Vrijstelling
Sinds 14 juni 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1964
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.919 -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.714.574 (Cemaco)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 maart 2016
0472.519.662 (IR PETER CASET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 april 2016
0808.612.685 (SOETMAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 april 2016
0447.573.935 (Eraerts, Dragages et Entreprises)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 9 mei 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug