shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.171.860
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.016.066 afgesloten sinds 15/06/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 1968
Begindatum:18 september 1968
Naam:KUMPEN REAL ESTATE DEVELOPMENT
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2012
Afkorting: KUMPEN RED
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2012
Adres van de zetel: Bedrijfsstraat 17
3500 Hasselt
Sinds 1 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 juli 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 24 april 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 27 juni 2012
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 27 juni 2012
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 juni 2012
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 27 juni 2012
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 27 juni 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0406.016.066 afgesloten sinds 15/06/2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0406.171.860 0406.016.066

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0406.171.860

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0406.171.860 0406.016.066

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug