shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.118.403
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 1970
Begindatum:27 maart 1970
Naam:Zilverberg-Bouwmaatschappij
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 27 maart 1970
Adres van de zetel: Liebeekstraat 3
8800 Roeselare
Sinds 27 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 maart 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0403.199.009   Sinds 23 juni 2015
Bestuurder 0452.221.423   Sinds 27 augustus 2019
Bestuurder 0727.422.301   Sinds 27 augustus 2019
Vaste vertegenwoordiger Demeyere ,  Didier  (0452.221.423)   Sinds 27 augustus 2019
Vaste vertegenwoordiger Brouckaert ,  Frederik  (0727.422.301)   Sinds 27 augustus 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,35 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug