shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.070.549
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 1972
Begindatum:3 maart 1972
Naam:Conway - The Convenience Company België
Naam in het Nederlands, sinds 25 april 2005
Afkorting: CONWAY
Naam in het Nederlands, sinds 13 november 2019
Adres van de zetel: Laagstraat 63 Stratenplan
9140 Temse
Sinds 8 oktober 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@conway.beSinds 13 november 2019
Webadres:
www.conway.be Sinds 13 november 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 maart 1972
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0500.900.872   Sinds 13 april 2017
Bestuurder Vochten ,  Frank  Sinds 27 juni 2012
Vaste vertegenwoordiger Lanneau ,  Marc  (0500.900.872)   Sinds 13 april 2017
Gedelegeerd bestuurder 0500.900.872   Sinds 13 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 2 februari 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.350  -  Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.499  -  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.360 -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 28.862.030,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.085.382 (ANDRE CUSTERS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1999
0457.105.471 (ALLURE SERVICE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0435.085.382 (ANDRE CUSTERS)   sinds 21 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0457.105.471 (ALLURE SERVICE)   sinds 23 januari 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug