shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.917.518
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1973
Begindatum:1 januari 1973
Naam:Entreprises GRANDJEAN
Naam in het Frans, sinds 18 april 1997
Adres van de zetel: Rue de la Fagne d'Hi 1
6600 Bastogne
Extra adresinfo: Zoning Industriel I
Sinds 9 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Servatius ,  Fernand  Sinds 9 juli 2009
Gedelegeerd bestuurder Grandjean ,  Monique  Sinds 28 september 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 20 augustus 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 20 augustus 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 20 augustus 1997
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 20 september 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 20 augustus 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 20 augustus 1997
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 26 september 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 augustus 1997
 
Detail handel
Sinds 20 augustus 1997
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 9 maart 2011
Vrijstelling
Sinds 9 maart 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 884.386,06 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0434.483.685 (Immograndjean)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 november 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug