shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.981.926
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1975
Begindatum:30 december 1975
Naam:Willis Towers Watson
Naam in het Frans, sinds 8 november 2018
Adres van de zetel: Quai des Vennes 18-20
4020 Liège
Extra adresinfo: Parc d'Affaires Zénobe Gramme
Sinds 7 oktober 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juli 2016
Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 31.545.873,21 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.563.459 (VERZEKERINGEN VANDEBROEK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2005
0413.019.268 (Allinsure)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2006
0453.774.413 (Gras Savoye Consulting (Belgium))   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 juli 2020
0444.689.372 (GRAS SAVOYE BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 januari 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0444.689.372 (GRAS SAVOYE BELGIUM)   sinds 24 januari 1995
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug