shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.672.550
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 april 1982
Begindatum:23 april 1982
Naam:MORETTI
Naam in het Nederlands, sinds 23 april 1982
Adres van de zetel: Avenue des Lilas,Ham 5
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 1 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 april 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brichard ,  Marie  Sinds 1 januari 2006
Bestuurder Moretti ,  Roméo  Sinds 27 september 2023
Gedelegeerd bestuurder Brichard ,  Marie  Sinds 4 januari 2016
Gedelegeerd bestuurder Moretti ,  Roméo  Sinds 1 januari 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 21 mei 1990
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 21 mei 1990
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 21 mei 1990
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 25 mei 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 25 mei 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 25 mei 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 25 mei 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug