shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.844.972
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 1982
Begindatum:7 juli 1982
Naam:RAILCONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 7 juli 1982
Adres van de zetel: Rue Saint Jean 27
6150 Anderlues
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
railconstructsa@skynet.beSinds 11 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 juli 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rotthier ,  Nathalie  Sinds 11 maart 2020
Bestuurder Rotthier ,  Peter  Sinds 21 december 2018
Bestuurder Rotthier ,  Stefaan  Sinds 11 maart 2020
Gedelegeerd bestuurder Rotthier ,  Dirk  Sinds 21 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 25 juni 2015
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 juni 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.120 -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug