shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.644.035
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1982
Begindatum:30 december 1982
Naam:JIMS
Naam in het Nederlands, sinds 13 december 2013
Adres van de zetel: Edingensesteenweg 196 Stratenplan
1500 Halle
Sinds 30 april 2021
Telefoonnummer:
092414557 Sinds 3 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 24  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Castelein ,  Kris  Sinds 30 april 2021
Bestuurder Colruyt ,  Jozef  Sinds 30 april 2021
Bestuurder Hofman ,  Marc  Sinds 30 april 2021
Bestuurder Vandamme ,  Stefaan  Sinds 30 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 juni 1985
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  93.130  -  Fitnesscentra
Sinds 1 november 2020
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 november 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  93.130 -  Fitnesscentra
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.956.686,46 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0880.923.811 (BURESCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2017
0895.717.301 (NAMESCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2017
0840.602.691 (Jims Brussels)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug