shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.924.840
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 1983
Begindatum:1 april 1983
Naam:CAMMAERT ELASTISCHE VOEGWERKEN RENOVATIE
Naam in het Nederlands, sinds 18 februari 2009
Adres van de zetel: Galgenbergstraat(B) 50   bus A
9290 Berlare
Sinds 18 februari 2009
Telefoonnummer:
052424392 Sinds 18 februari 2009(1)
Faxnummer:
052422867 Sinds 18 februari 2009(1)
E-mail:
cammaertbvba@skynet.beSinds 18 februari 2009(1)
Webadres:
www.cammaertbvba.be Sinds 18 februari 2009(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Willems ,  Katalin  Sinds 16 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 oktober 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 9 april 2013
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 9 april 2013
Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 15 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0437.866.611 (Cammaert Renovatie)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 februari 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug