shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.111.705
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1983
Begindatum:23 december 1983
Naam:VIL-MOTOR
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 1995
Adres van de zetel: Hendrik I-lei 247
1800 Vilvoorde
Sinds 2 december 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jacobs ,  Christiane  Sinds 14 mei 2014
Bestuurder Vermoesen ,  Hugo  Sinds 14 mei 2014
Bestuurder Vermoesen ,  Vicky  Sinds 8 juni 2018
Gedelegeerd bestuurder Vermoesen ,  Vicky  Sinds 1 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 26 november 2002
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 26 november 2002
 
Carrossier-hersteller
Sinds 26 november 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 november 2011
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 november 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.368,06 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug