shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.258.688
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1983
Begindatum:28 december 1983
Naam:IKEA BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 27 februari 1987
Adres van de zetel: Weiveldlaan 19
1930 Zaventem
Sinds 23 september 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 maart 2012
Vrijstelling
Sinds 21 maart 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.591 -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 24.500.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 

Linken tussen entiteiten

0462.539.847 (WILRIJK PROPERTIES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2017
0871.212.923 (BENE PROPERTY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug