shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.319.453
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 1984
Begindatum:9 oktober 1984
Naam:URBAIN BULTINCK
Naam in het Nederlands, sinds 8 april 2002
Adres van de zetel: Stapelplein 70   bus 100
9000 Gent
Sinds 24 februari 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 april 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bultinck ,  Filip  Sinds 20 november 2023
Bestuurder Bultinck ,  Urbain  Sinds 20 november 2023
Bestuurder Van Dievoet ,  Jaime  Sinds 20 november 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Bultinck ,  Filip  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 2 december 2002
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 2 december 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 2 december 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 december 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 december 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.201 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.053.901,17 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.099.705 (Philbest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2016
0411.577.433 (Miami)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2016
0448.390.022 (IMMO BULTINCK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2016
0407.568.264 (Urbain Bultinck)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 8 april 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.568.264 (Urbain Bultinck)   sinds 8 april 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug