shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.958.051
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 1986
Begindatum:6 mei 1986
Naam:HERBEK
Naam in het Nederlands, sinds 19 augustus 2002
Adres van de zetel: Limberg 21
2230 Herselt
Sinds 19 augustus 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 mei 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Kennes ,  Lennart  (0831.760.845)   Sinds 1 september 2015
Zaakvoerder (2)0831.760.845   Sinds 1 september 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 17 oktober 2002
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 17 oktober 2002
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 17 oktober 2002
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 17 oktober 2002
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 17 oktober 2002
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 17 oktober 2002
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 17 oktober 2002
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 17 oktober 2002
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 17 oktober 2002
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 17 oktober 2002
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 17 oktober 2002
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 17 oktober 2002
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 17 oktober 2002
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug