shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.119.477
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 1986
Begindatum:19 december 1986
Naam:GHENT HANDLING AND DISTRIBUTION
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 1986
Afkorting: G.H.D
Naam in het Nederlands, sinds 9 april 2019
Adres van de zetel: Skaldenstraat 102
9042 Gent
Sinds 9 februari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 december 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.100 -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 37.315.293,21 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.611.263 (GHENT PACKING AND TRANSPORT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0453.106.695 (FLANDERS LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0467.032.828 (GLOBAL LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0866.636.404 (Artevelde Logistics)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug