shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0434.278.896
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 1988
Begindatum:11 mei 1988
Naam:Roularta Media Group
Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 1998
Afkorting: RMG
Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 1998
Adres van de zetel: Meiboomlaan 33 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 23 juni 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@roularta.beSinds 19 mei 2020
Webadres:
www.roularta.be Sinds 19 mei 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  18.120  -  Overige drukkerijen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.140 -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 80.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0420.260.517 (Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 april 2004
0422.389.072 (TRENDS MAGAZINE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 april 2004
0433.233.969 (ROULARTA BOOKS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2007
0423.269.792 (LE VIF MAGAZINE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0433.742.725 (Euro DB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0434.259.496 (West-Vlaamse Media Groep)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0439.307.357 (BIBLO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0439.844.223 (ROULARTA PUBLISHING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0448.740.212 (PRESS NEWS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0462.032.378 (DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0468.667.871 (ROULARTA PRINTING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0471.891.241 (REGIE DE WEEKKRANT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0471.894.409 (ROULARTA IT-SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0835.483.071 (Roularta Business Leads)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0866.558.210 (NEW BIZZ PARTNERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0525.670.120 (Bright Communications)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2019
0432.176.174 (SENIOR PUBLICATIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
0402.750.136 (Roularta)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 mei 1988
0405.565.017 (Garage Flandria)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0430.360.393 (BACA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0436.223.351 (ANGAFIN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0434.258.211 (ROULARTA MEDIA GROUP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 januari 1998
0417.161.564 (Intergraphic)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0420.258.042 (Interregionale Maatschappij voor Informaticaservice)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0434.258.013 (ROULARTA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0437.134.260 (ROULARTA SOFTWARE AND DEVELOPMENT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0423.221.292 (DISTRI MECHELEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 1998
0403.696.083 (Drukkerij Van Riet)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0422.156.470 (De Bode)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0462.300.416 (FLANDERS RADIO EN TV)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0451.724.149 (REGIONALE TELEVISIE REGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 september 1998
0452.907.054 (A.D.S. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 september 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.750.136 (Roularta)   sinds 11 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.565.017 (Garage Flandria)   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.360.393 (BACA)   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.223.351 (ANGAFIN)   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.258.211 (ROULARTA MEDIA GROUP)   sinds 9 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0437.134.260 (ROULARTA SOFTWARE AND DEVELOPMENT)   sinds 20 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.161.564 (Intergraphic)   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0420.258.042 (Interregionale Maatschappij voor Informaticaservice)   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.258.013 (ROULARTA)   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.221.292 (DISTRI MECHELEN)   sinds 16 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.696.083 (Drukkerij Van Riet)   sinds 21 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.156.470 (De Bode)   sinds 21 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0462.300.416 (FLANDERS RADIO EN TV)   sinds 30 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0451.724.149 (REGIONALE TELEVISIE REGIE)   sinds 5 september 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0452.907.054 (A.D.S. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ)   sinds 5 september 1998
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug