shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0434.278.896
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 1988
Begindatum:11 mei 1988
Naam:Roularta Media Group
Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 1998
Afkorting: RMG
Naam in het Nederlands, sinds 23 januari 1998
Adres van de zetel: Meiboomlaan 33 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 23 juni 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  18.120  -  Overige drukkerijen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.140 -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 80.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0420.260.517   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 april 2004
0422.389.072   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 april 2004
0433.233.969   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 september 2007
0423.269.792   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0433.742.725   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0434.259.496   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0439.307.357   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0439.844.223   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0448.740.212   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0462.032.378   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0468.667.871   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0471.891.241   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0471.894.409   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0835.483.071   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0866.558.210   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2015
0525.670.120   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2019
0402.750.136   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 mei 1988
0405.565.017   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0430.360.393   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0436.223.351   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1993
0434.258.211   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 januari 1998
0417.161.564   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0420.258.042   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0434.258.013   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0437.134.260   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 januari 1998
0423.221.292   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 1998
0403.696.083   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0422.156.470   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0462.300.416   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1998
0451.724.149   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 september 1998
0452.907.054   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 september 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.750.136   sinds 11 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.565.017   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.360.393   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.223.351   sinds 12 augustus 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.258.211   sinds 9 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0437.134.260   sinds 20 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.161.564   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0420.258.042   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.258.013   sinds 21 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.221.292   sinds 16 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.696.083   sinds 21 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.156.470   sinds 21 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0462.300.416   sinds 30 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0451.724.149   sinds 5 september 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0452.907.054   sinds 5 september 1998
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug