shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.910.332
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1990
Begindatum:1 juli 1990
Naam:ISOGRAFIC
Naam in het Frans, sinds 1 juli 1990
Adres van de zetel: Rue de Magnée 75
4610 Beyne-Heusay
Sinds 18 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0726.863.758   Sinds 18 mei 2019
Vaste vertegenwoordiger Ferreres ,  Jean-Pierre  (0726.863.758)   Sinds 18 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 september 2012
Vrijstelling
Sinds 17 september 2012
Ruwbouw
Sinds 17 september 2012
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 17 september 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 september 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 17 september 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 september 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 17 september 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 september 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 17 september 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 september 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 16 oktober 2014
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 oktober 2014
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 19 januari 2011
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 16 oktober 2014
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 januari 2011
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 19 januari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 19 december 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug