shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.676.227
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 december 1990
Begindatum:3 december 1990
Naam:IMMOBILIERE BLAIRON ET CIE
Naam in het Frans, sinds 3 december 1990
Adres van de zetel: Rue de Merbes(BUV) 210
7133 Binche
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
+3264284117 Sinds 3 december 1990(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
admin@immoblairon.beSinds 3 december 1990(2)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Blairon ,  Carl  Sinds 2 november 2023
Bestuurder Blairon ,  Edwin  Sinds 2 november 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Blairon ,  Edwin  Sinds 2 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 mei 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 september 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 28 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 718.891,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug