shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0442.753.035
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 1990
Begindatum:18 december 1990
Naam:VAMOMAT
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 1990
Adres van de zetel: Leopoldplein 16
3500 Hasselt
Sinds 10 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0442.061.662   Sinds 24 april 2019
Bestuurder 0462.340.996   Sinds 27 december 2011
Vaste vertegenwoordiger Miermans ,  Luc  (0442.061.662)   Sinds 24 april 2019
Vaste vertegenwoordiger Vandereyt ,  Miguel  (0462.340.996)   Sinds 27 december 2011
Gedelegeerd bestuurder 0462.340.996   Sinds 27 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 18 december 1990
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 december 1990
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 1990
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug