shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.452.063
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1993
Begindatum:30 juni 1993
Naam:JORIS IDE
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 1993
Adres van de zetel: Hille 174 Stratenplan
8750 Wingene
Sinds 1 september 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 21.500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2006
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.723.253 (MAFER GRILLAGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 juli 2009
0439.755.834 (ISOMETALL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 juli 2009
0422.523.288 (JORIS IDE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.523.288 (JORIS IDE)   sinds 21 juli 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug