shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0454.902.482
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 1995
Begindatum:30 maart 1995
Naam:WEZO
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 1995
Adres van de zetel: Wegvoeringstraat 12
9230 Wetteren
Sinds 30 maart 1995
Telefoonnummer:
09 3690501 Sinds 30 maart 1995(1)
Faxnummer:
09 368 09 32 Sinds 30 maart 1995(1)
E-mail:
wezo.bvba@telenet.beSinds 30 maart 1995(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 maart 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger François ,  Ann  (0439.469.683)   Sinds 1 januari 2009
Zaakvoerder (3)0439.469.683   Sinds 1 januari 2009
Zaakvoerder (3) De Wilde ,  Peter  Sinds 10 april 1995
Zaakvoerder (3) De Wilde ,  Viktor  Sinds 1 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 maart 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 31 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug