shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0456.810.810
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 1995
Begindatum:18 december 1995
Naam:ORANGE BELGIUM
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 7 mei 2003
Adres van de zetel: Bourgetlaan 3 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 december 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 133  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 4 februari 2011
Vrijstelling
Sinds 4 februari 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 december 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  61.200 -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 131.720.619,14 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0420.959.016 (MOBISTAR AFFILIATE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 mei 2005
0459.623.216 (MOBISTAR ENTERPRISE SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2014
0463.927.145 (ORANGE BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 mei 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug