shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0467.046.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1999
Begindatum:12 oktober 1999
Naam:Nitro Software Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 2023
Adres van de zetel: Wapenstraat 14   bus 301
2000 Antwerpen
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
legal@gonitro.comSinds 15 november 2023
Webadres:
www.gonitro.com Sinds 1 november 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0787.326.729   Sinds 14 juni 2022
Bestuurder Agababian ,  Yana  Sinds 28 maart 2023
Bestuurder Venstermans ,  Tine  Sinds 28 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Metivier ,  Nicolas  (0787.326.729)   Sinds 14 juni 2022
Gedelegeerd bestuurder 0787.326.729   Sinds 14 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 3 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 8.973.688,40 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug