shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0467.046.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1999
Begindatum:28 september 1999
Naam:CONNECTIVE
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2014
Adres van de zetel: Wapenstraat 14 Stratenplan  bus 301
2000 Antwerpen
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer:
+32 3 612 58 60 Sinds 1 mei 2014(1)
Faxnummer:
+32 3 612 58 99 Sinds 1 mei 2014(1)
E-mail:
info@connective.beSinds 1 mei 2014(1)
Webadres:
www.connective.be Sinds 1 mei 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0787.326.729   Sinds 14 juni 2022
Bestuurder JOHNSON ,  Kurt  Sinds 20 december 2021
Bestuurder O'REILLY ,  Gina  Sinds 20 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Metivier ,  Nicolas  (0787.326.729)   Sinds 14 juni 2022
Gedelegeerd bestuurder 0787.326.729   Sinds 14 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.973.688,40 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug