shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.561.072
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1999
Begindatum:22 december 1999
Naam:PROXIMEDIA
Naam in het Frans, sinds 9 december 1999
Adres van de zetel: Humaniteitslaan 224
1190 Vorst
Sinds 24 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 23 januari 2015
Btw 2008  46.660  -  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 23 januari 2015
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.579.351,48 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0463.876.071 (PROXIMEDIA BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2015
0471.457.216 (ONLINE INTERNET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2015
0887.825.459 (BEZOOM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 januari 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug