shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.980.852
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 2002
Begindatum:24 december 2002
Naam:D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONAL
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 18 december 2002
Adres van de zetel: Regenbeekstraat 44 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 26 maart 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2003
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 11 april 2016
BTW 2008  28.990  -  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 11 april 2016
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 11 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 9.018.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug