shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0504.953.690
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2013
Begindatum:15 februari 2013
Naam:RAYMOND JAMES BENELUX
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2013
Afkorting: R.J.B.
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2013
Adres van de zetel: Emile Duraylaan 38
1050 Elsene
Sinds 11 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 februari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0662.553.451   Sinds 16 februari 2023
Bestuurder 0687.596.376   Sinds 16 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Verhaegen ,  Brieuc  (0662.553.451)   Sinds 16 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Roffler ,  Stéphane  (0687.596.376)   Sinds 16 februari 2023
Gedelegeerd bestuurder 0662.553.451   Sinds 16 februari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 april 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.999 -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 februari 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug