shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0507.921.593
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 2015
Begindatum:6 januari 2015
Naam:DE RYCKER
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2015
Adres van de zetel: Monnikenwerve 205
8000 Brugge
Sinds 2 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0667.938.436   Sinds 22 december 2022
Vaste vertegenwoordiger De Rycker ,  Kim  (0667.938.436)   Sinds 21 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 19 januari 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 19 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 6 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 19 januari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 19 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 januari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 343.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 januari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug