shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.470.565
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2013
Begindatum:13 augustus 2013
Naam:UN MONDE MERVEILLEUX
Naam in het Frans, sinds 13 augustus 2013
Adres van de zetel: Grasmarkt 7 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 13 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger VAUCAMPS ,  FREDERIC  (0536.406.832)   Sinds 13 augustus 2013
Zaakvoerder (2)0536.406.832   Sinds 13 augustus 2013
Zaakvoerder (2) Laleu ,  Angélique  Sinds 13 augustus 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 10 juni 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juni 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 19 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 10 juni 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 20 februari 2019
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 19 augustus 2013
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 20 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 augustus 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug