shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0560.910.022
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 2014
Begindatum:2 september 2014
Naam:GÜLER KASAP
Naam in het Nederlands, sinds 2 september 2014
Adres van de zetel: Damstraat 22 Stratenplan
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 2 september 2014
Telefoonnummer:
+32484759359 Sinds 2 september 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Kökten ,  Ersan  Sinds 2 september 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Slager-groothandelaar
Sinds 29 oktober 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid slager-groothandelaar
Sinds 29 oktober 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 20 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 september 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug