shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.691.645
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2014
Begindatum:3 oktober 2014
Naam:WOOCLAP
Naam in het Frans, sinds 3 oktober 2014
Adres van de zetel: Witte Patersstraat 4 Stratenplan
1040 Etterbeek
Sinds 3 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 3 oktober 2014
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 3 oktober 2014
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 3 oktober 2014
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 3 oktober 2014
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 3 oktober 2014
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 3 oktober 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.120 -  Webportalen
Sinds 1 maart 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.765.157,19 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug