shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0630.835.639
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 april 2015
Begindatum:23 april 2015
Naam:W13
Naam in het Nederlands, sinds 23 april 2015
Adres van de zetel: President Kennedypark(Kor) 10 Stratenplan
8500 Kortrijk
Sinds 23 april 2015
Telefoonnummer:
056 24 48 24 Sinds 23 april 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kim.vanbelleghem@welzijn13.beSinds 23 april 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 23 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Coene ,  Philippe  Sinds 1 oktober 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 oktober 2015
Aanbestedende overheid
Sinds 23 april 2015
 
 

Toelatingen

Kredietgever wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Sinds 30 oktober 2015
 
 

RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZPPO2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug