shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0647.516.174
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 januari 2016
Begindatum:26 januari 2016
Naam:BerekenD
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 2016
Adres van de zetel: Naamsesteenweg 218 Stratenplan
3800 Sint-Truiden
Sinds 26 januari 2016
Telefoonnummer:
011/70.70.85 Sinds 26 januari 2016(1)
Faxnummer:
011/92.20.92 Sinds 26 januari 2016(1)
E-mail:
info@berekend.beSinds 26 januari 2016(1)
Webadres:
www.BerekenD.be Sinds 26 januari 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Bekkers ,  Dominique  Sinds 26 januari 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 26 mei 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 26 januari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 13 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug