shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0647.838.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 oktober 2022
Begindatum:4 februari 2016
Naam:VIOO
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2020
Adres van de zetel: Astridplein 50
2280 Grobbendonk
Sinds 27 juli 2020

Doorgehaald adres sinds 8 maart 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Klerks ,  Danny  Sinds 27 juli 2020
Bestuurder Vranckx ,  Isabel  Sinds 27 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Heylen ,  Steven  Sinds 25 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 12 april 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 5 februari 2016
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 5 februari 2016
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 5 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug