shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.758.663
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2020
Begindatum:19 oktober 2020
Naam:BOUDEWIJN PROJECTEN
Naam in het Nederlands, sinds 20 september 2023
Adres van de zetel: Groenendaallaan 12
2170 Antwerpen
Sinds 20 september 2023
Telefoonnummer:
0475115579 Sinds 18 maart 2024
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
s.karakus@boudewijngroup.beSinds 8 november 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Karakus ,  Seyit  Sinds 19 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 september 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 november 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 21 september 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 21 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug