shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.934.946
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 2020
Begindatum:23 oktober 2020
Naam:WEERTS LOGISTIC PARK IX
Naam in het Nederlands, sinds 23 oktober 2020
Afkorting: WLP IX
Naam in het Nederlands, sinds 23 oktober 2020
Adres van de zetel: Varnstraat 2 Stratenplan
3793 Voeren
Sinds 23 oktober 2020
Telefoonnummer:
00323819260 Sinds 20 november 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
spironnet@weertsgroup.comSinds 20 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Weerts ,  Pascal  Sinds 23 oktober 2020
Bestuurder Weerts ,  Yves  Sinds 23 oktober 2020
Gedelegeerd bestuurder Weerts ,  Pascal  Sinds 23 oktober 2020
Gedelegeerd bestuurder Weerts ,  Yves  Sinds 23 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 23 oktober 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 23 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug