shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0824.577.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 2020
Begindatum:1 april 2010
Naam:DARCIS CHOCOLAT ET PATISSERIE
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2010
Adres van de zetel: Esplanade de la Grâce 1
4800 Verviers
Sinds 10 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0808.219.836   Sinds 28 juni 2018
Bestuurder Darcis ,  Jean-Philippe  Sinds 28 juni 2018
Bestuurder Lempereur ,  Carine  Sinds 28 juni 2018
Vaste vertegenwoordiger Braun ,  Marie  (0808.219.836)   Sinds 1 januari 2021
Gedelegeerd bestuurder Darcis ,  Jean-Philippe  Sinds 28 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 22 april 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 26 juni 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 april 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 249.902,12 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

0827.841.649 (CHOCOL-AT.BE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 november 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug