shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.986.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2011
Begindatum:5 oktober 2011
Naam:Damse Kaasmakerij
Naam in het Nederlands, sinds 5 oktober 2011
Adres van de zetel: Pardostraat 1 Stratenplan  bus C
8340 Damme
Sinds 5 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanhoutte ,  Lode  Sinds 5 oktober 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 5 oktober 2011
BTW 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 5 oktober 2011
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 oktober 2011
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 oktober 2011
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 5 oktober 2011
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 oktober 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 september 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug