shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0866.977.981
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 2004
Begindatum:30 augustus 2004
Naam:Belgacom International Carrier Services
Naam in het Frans, sinds 27 augustus 2004
Adres van de zetel: Koning AlbertII laan 27
1030 Schaarbeek
Sinds 1 mei 2019
Telefoonnummer:
02/547.52.10 Sinds 22 april 2005(1)
Faxnummer:
02/547.52.12 Sinds 22 april 2005(1)
E-mail:
info@bics.comSinds 22 april 2005(1)
Webadres:
www.bics.com Sinds 22 april 2005(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 augustus 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Appel ,  Ben  Sinds 1 september 2023
Bestuurder Boutin ,  Guillaume  Sinds 14 februari 2020
Bestuurder Reid ,  Mark  Sinds 28 mei 2021
Bestuurder Van Acoleyen ,  Jan  Sinds 22 juni 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 27 augustus 2004
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  61.200 -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 137.200.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 augustus 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2005
 
 

Linken tussen entiteiten

0466.344.128 (Swisscom (Belgium))   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 december 2005
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug