shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0870.019.427
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2004
Begindatum:17 november 2004
Naam:Milcobel
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 2004
Adres van de zetel: Fabriekstraat(KAL) 141 Stratenplan
9120 Beveren
Sinds 8 november 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 november 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 november 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 november 2004
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 23 maart 2016
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 25.000.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0443.908.919 (BELGOMILK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 mei 2005
0445.751.127 (BZU MELKAANVOER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 mei 2005
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug