shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1009.919.359
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 mei 2024
Begindatum:31 mei 2024
Naam:Céline BOVY
Naam in het Frans, sinds 31 mei 2024
Adres van de zetel: Rue de la Gare 2   bus B
6670 Gouvy
Sinds 31 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 mei 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bovy ,  Céline  Sinds 31 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juli 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 juli 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug