shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.444.803
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1913
Begindatum:30 december 1913
Naam:CNH INDUSTRIAL BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2013
Adres van de zetel: Léon Claeysstraat 3A Stratenplan
8210 Zedelgem
Sinds 20 december 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 1913
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.300  -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 23 november 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  28.300 -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 106.081.158,30 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0452.808.866 (CASE BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 mei 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug