shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.003.641
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juni 1920
Begindatum:3 juni 1920
Naam:INDUFIN
Naam in het Frans, sinds 14 december 2001
Adres van de zetel: Interleuvenlaan 15D1
3001 Leuven
Sinds 1 februari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 juni 1920
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 14 december 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 104.985,34 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.488.137 (SALUC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 1990
0421.754.812 (DATA LAMBERMONT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 februari 1991
0402.488.137 (SALUC)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 augustus 1990
0421.754.812 (DATA LAMBERMONT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 13 maart 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.488.137 (SALUC)   sinds 21 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.754.812 (DATA LAMBERMONT)   sinds 13 maart 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug