shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0411.074.023
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 maart 1936
Begindatum:25 maart 1936
Naam:Centre d'Enseignement secondaire Saint-Vincent de Soignies
Naam in het Frans, sinds 30 september 1998
Afkorting: C.E.S. Saint-Vincent
Naam in het Frans, sinds 30 september 1998
Adres van de zetel: Chaussée de Braine 22 Stratenplan
7060 Soignies
Sinds 5 november 1996
Telefoonnummer:
067347000 Sinds 5 november 1996(1)
Faxnummer:
067347001 Sinds 5 november 1996(1)
E-mail:
info@ces-st-vincent.beSinds 5 november 1996(1)
Webadres:
http://www.ces-st-vincent.be Sinds 5 november 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 25 maart 1936
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1975
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug