shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0423.583.261
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1983
Begindatum:1 januari 1983
Naam:DE KRAKER
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1983
Adres van de zetel: Parklaan 8 Stratenplan
2300 Turnhout
Sinds 1 januari 1983
Telefoonnummer:
014411692 Sinds 1 januari 1983(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
michel@dekraker.beSinds 1 januari 1983(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 januari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 februari 1983
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.512  -  Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 december 2011
BTW 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  47.591 -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 124.000 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug