shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0447.620.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juni 1992
Begindatum:12 juni 1992
Naam:Meesters Accountants
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2017
Adres van de zetel: Eikenlaan 2 Stratenplan  bus 1
2110 Wijnegem
Sinds 27 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
https://meesters.be Sinds 27 december 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0746.629.091   Sinds 30 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Meesters ,  Vincent  (0746.629.091)   Sinds 30 april 2020
Zaakvoerder (3) Meesters ,  Christian  Sinds 10 november 2011
Zaakvoerder (3) Proost ,  Frank  Sinds 29 maart 2001
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 oktober 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 5 november 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 17 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 12 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug