shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.681.929
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 1996
Begindatum:2 april 1996
Naam:NOVALIS AVOCATS
Naam in het Frans, sinds 9 november 2020
Adres van de zetel: Rue du Panier-Vert 70
1400 Nivelles
Sinds 9 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@novalis.lawSinds 9 november 2020
Webadres:
www.novalis.law Sinds 9 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Alsteens ,  Yannick  Sinds 9 november 2020
Bestuurder Ibarrondo Lasa ,  Xavier  Sinds 9 november 2020
Bestuurder Van den Bosch Sanchez de Aguilar ,  Frederic  Sinds 9 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 februari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug