shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.380.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2015
Begindatum:29 juni 1999
Naam:Hyperion Entertainment
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 2009
Adres van de zetel: Kantersteen 47
1000 Brussel
Extra adresinfo: Silversquare Centraal
Sinds 30 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 maart 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0841.336.032   Sinds 2 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Hermans ,  Ben  (0841.336.032)   Sinds 2 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 januari 2014
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 2 januari 2014
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 2 januari 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 januari 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug