shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.638.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juli 1999
Begindatum:30 juli 1999
Naam:Y TA
Naam in het Nederlands, sinds 16 juli 1999
Adres van de zetel: Gielisdries 21
3600 Genk
Sinds 16 juli 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Sterken ,  Marc  Sinds 1 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 18 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 21 oktober 2018
Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 oktober 2018
Btw 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 21 oktober 2018
Btw 2008  96.095  -  Pensions voor huisdieren
Sinds 21 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug