shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0471.336.856
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 maart 2000
Begindatum:2 maart 2000
Maatschappelijke Naam:A3COM
Benaming in het Frans, sinds 25 februari 2000
Adres van de maatschappelijke zetel: Crocqstraat 72 Stratenplan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 1 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 februari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Castille ,  Arnaud  Sinds 30 september 2017
Bestuurder Dessart ,  Paul  Sinds 30 september 2017
Bestuurder Zanchi ,  Cristina  Sinds 30 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 maart 2000
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  47.410 -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 63.000 XEU
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug