shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0476.635.729
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 december 2018
Begindatum:15 januari 2002
Naam:VLM AIRLINES
Naam in het Nederlands, sinds 31 oktober 2017
Adres van de zetel: Bedrijvenzone Diegem-Luchthaven 45 Stratenplan
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 1 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 januari 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0690.930.307   Sinds 19 februari 2018
Bestuurder PRINS ,  Harm  Sinds 19 februari 2018
Vaste vertegenwoordiger VAN VELUW ,  MARINUS  (0690.930.307)   Sinds 19 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Maeseneer ,  Dirk  Sinds 18 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 maart 2013
Vrijstelling
Sinds 5 maart 2013
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 8.241.034 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0464.949.902   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 september 2008
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug